امیران پیشرو در
  • امور ثبتی
  • رتبه بندی پیمانکاری
  • خدمات مالیاتی
  • برند و لوگو


ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو با چند شخص اعم از حقیقی و حقوقی به منظور امور تجارتی تشکیل می‌شود. مطابق تعریف ، برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ مشخص الزامی است که برای اداره امور شرکت ، یک یا چند نفر مدیر از بین شرکا (یا خارج از شرکا) برای مدت محدود یا نامحدود معین می‌شوند.

سرمایه شرکت در شرکت‌های با مسئولیت محدود به صورت سرمایه نقدی و اصطلاحا به صورت سهم‌الشرکا می‌باشد و سرمایه بر‌خلاف شرکتهای سهامی به سهام تقسیم نشده است . هر شریک به میزان آورده‌ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است و در مقابل اشخاص ثالث بیش از آن مسئول نیست. نکته ای که حائز اهمیت است آن است که  هر یک از شرکا به میزان سهامی که در شرکت دارد ، دارای رای خواهند بود مگر اینکه در اساسنامه ترتیبی غیر از آن مقرر گردد.

*نکته : شرکا نمی‌توانند سهام خود را به غیر انتقال دهند مگر به موجب سند رسمی.

شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می‌شود که سرمایه نقدی تودیع شده باشد و شرکتنامه و اساسنامه و مدارک به امضاء شرکا رسیده باشد. در اسم شرکت عبارت با مسئولیت محدود می‌بایست قید شود.حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.