امیران پیشرو در
  • امور ثبتی
  • رتبه بندی پیمانکاری
  • خدمات مالیاتی
  • برند و لوگو


ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی ترکیب هر گونه خطوط یا رنگها ، اشکال سه بعدی و یا در کل ترکیب هرگونه فرآورده‌ای است که شکل یک محصول از صنایع دستی و یا حالت یک فراورده‌ی صنعتی را دگرگون سازد. این طرح می‌بایست بدیع و اصیل و محسوس و قابل استفاده باشد. ثبت تمامی طرح‌های صنعتی از طریق اداره مرکز مالکیت معنوی و با ارائه اظهار نامه به مدت ۵ سال اعتبار خواهدداشت . حقوق و امتیازات ناشی از ثبت طرح صنعتی تماما متوجه فرد مالک می‌باشدو هرگونه تخطی و سوءاستفاده از آن توسط اشخاص ثالث قابل پیگیری حقوقی و کیفری می‌باشد.

طرح هایی که جدید و اصیل نباشند، مخالف نظم و اخلاق حسنه باشند، حاوی نماد ها و نشان‌‌های رسمی باشند و یا تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می‌شوند ، قابل حمایت قانونی نمی‌باشند.

طرح تمدیدی قابل تمدید و قابل انتقال به غیر می‌باشد.