امیران پیشرو در
  • امور ثبتی
  • رتبه بندی پیمانکاری
  • خدمات مالیاتی
  • برند و لوگو


ثبت طرح توجیهی

منظور از طرح توجیهی :

در واقع طرح توجیهی دفترچه ای است شامل ۶۰ الی ۲۵۰ برگه که حاوی تمامی اطلاعات فنی و اقتصادی و برآوردهای مالی ، به منظور راه اندازی یک مرکز خدماتی و … تنظیم شده است.

 

برای تهیه طرح توجیهی چه مراحلی بایستی طی شود :

 

این طرح در دو روش صورت میگیرد :

مختصر :  بر طبق این طرح متقاضی می تواند جواز فعالیت خود را اخذ نماید. این طرح در ۶۰ صفحه بر اساس استانداردها ، به طوریکه مورد تائید اداره ها و موسسات واقع شود ، می باشد.

مفصل : این طرح شامل کلیه بررسی های داخلی و خارجی می باشد. در واقع برای اشخاص یا شرکتهایی مفید است که مایل هستند نسبت به سودآور بودن یا نبودن یک طرح ، قبل از انجام دادن آن مطلع شوند و اطمینان لازم را حاصل نمایند. این طرح شامل  ۲۵۰ صفحه است.